Tradičné umelecké remeslá 2020

Číslo ročníka
12.

Typ podujatia
festival, prezentácia, koncert, pre deti, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
22. 05. 2020 - 24. 05. 2020 | Kúpeľný ostrov

UsporiadateľOZ Tradičné ľudové umelecké remeslá
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
12. ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov

Už dvanásty raz rozložia na Kúpeľnom ostrove stánky ľudoví remeselníci na svojom medzinárodnom stretnutí. Každoročne tu môžete vidieť okolo päťdesiat druhov remesiel z rôznych kútov sveta a na tvorivých dielňach sa na chvíľu môže stať remeselníkom každý. Výrobky čipkárok, drotárov, rezbárov, keramikárov, košikárov, šperkárov či kováčov si môžete aj zakúpiť.


Top