Mgr. Jobus Rastislav

obrázok

Životopis
Vyštudoval východoslovanské jazyky a kultúry, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii. Vo svojom voľnom čase sa venuje tradičnej ľudovej hudbe, účinkuje v skupine Vrbovské vŕby.

Odkazy


Top