Lehotská Eugénia

obrázok

Typ autority
Akademická maliarka, textilná výtvarníčka, ilustrátorka, pedagogička

Životopis
V rokoch 1961 – 1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení Monumentálneho maliarstva a v rokoch 1965 – 1966 študovala tiež na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 1990 pôsobila ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 1997 pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ilustrácie Eugénie Lehotskej môžeme obdivovať v knihách Zlatý strom (1984) a O Guľkovi Bombuľkovi (1989) od Márie Ďuríčkovej, Pramienok (1983) Jána Navrátila či v knižke Ruda Morica O dvoch mravcoch Pobehajcoch (1977).


Top