Baláž Jozef

obrázok

Typ autority
Grafik, Ilustrátor, Maliar, tvorca poštových známok

Životopis
Jozef Baláž (1923 – 2006) sa vyučil za reprodukčného grafika v Slovenskej Grafii Bratislava, ďalej študoval na SVŠT na oddelení kreslenia a maľovania v Bratislave. Absolvoval tiež Vysokú školu výtvarných umení na oddelení krajinárskeho maliarstva. Po štúdiách naďalej rozvíjal svoju grafickú tvorbu, ilustroval množstvo kníh a časopisov a vytvoril špičkové tapisérie a artprotisy a monumentálne nástenné mozaiky. K známkovej tvorbe sa dostal neskôr. Ako ilustrátor ilustroval najrozličnejšími technikami vyše jeden a pol tisíc poviedok. Z ilustrovaných kníh, a bolo ich niekoľko desiatok, spomeňme aspoň tie najznámejšie: Erbenovú Kytici (1981), Kollárovú Slávy dcéru (1979) alebo Ílias. Z detských kníh, ktoré zaberajú najviac priestoru v jeho tvorbe – Julinkin prvý bál (1957), Tajomstvo hračiek (1963) či Maroško (1964). Neskôr pozornosť čitateľov pritiahla Balada o Jurovi Jánošíkovi (1980) a Sirota Podhradských (2002).


Top