Divadlo Radost Brno

obrázok

Adresa
Bratislavská, 216/32
Brno
602 00


Tel.: +420 545 321 273

Popis
V septembri 1945 oslovil vedúci odboru estetickej výchovy Výskumného ústavu pedagogického v Brne Dr. František Tenčík významného amatérskeho režiséra Vladimíra Matouška so zámerom založiť a viesť v Brne bábkové divadlo. Sídlom budúceho bábkového divadla Radosť sa stala budova bývalého kina oraním v Bratislavskej ulici č. 32. V októbri 1947 bola zahájený poloprofesionálne prevádzka a počas dvoch rokov vybudoval Vladimír Matoušek - pedagóg a umelec, ktorý patril k popredným osobnostiam medzivojnovej generácie českého loutkářství - schopný umelecký tím, pripravený na profesionalizáciu.

Profesionálne činnosť divadla sa datuje od 25. októbra 1949. dvanásťčlenní súbor, v ktorom od počiatku pôsobili Zora Bílková - Matoušková, Růžena Kolářová, režisér a herec Josef Kaláb, viedol Vladimír Matoušek, výtvarníčkou bola Jarmila Majerová. Krátko nato boli angažovaní i Mirko Matoušek, Marcel Halouzka, Jitka Kalábová a výtvarník Karel Hlavatý. Od začiatku sa usilovalo LDR o vlastný dramaturgický a inscenačný profil.

Uvádzalo hlavne pôvodne hry domácich autorov. Až do začiatku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia vytváral osobitné inscenačné štýly a poetiku LDR najmä režisér Josef Kaláb, spolu s výtvarníkmi Jarmilou Majerová a Karlom Hlavatým. Niektoré inscenácie z konca päťdesiatych rokov sa stali neodmysliteľnou súčasťou dejín českého bábkového divadla. (Kainarova Zlatovláska - 1953 a 1957, Borisov Tajomstvo zlatého kľúčika - 1955, či Sojkův Brokát, princ z rozprávky - 1958). V tomto období tiež - už pod vedením riaditeľky Františky Pavly Kainarovej absolvovalo LDR prvé veľké zahraničné zájazdy (1956 Vietnam a Mongolsko, 1958 India, Ceylon, Indonézia, Kambodža, Egypt), spojené s mimoriadnym diváckym ohlasom, mnohými úspechmi a oceneniami. Budova divadla prešla prvou rozsiahlou prestavbou a (vo svojej dobe ojedinelou) modernizáciou javiska i jeho zázemia.

Obmena umeleckého vedenia aj súboru nastala v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Režisér Jiří Jaroš rozvíjal Kalábův lyrický inscenačný rukopis novými podnetmi a technikami (divadlo masiek, pantomíma, čierne divadlo), postupne boli angažovaní absolventi bábkarskej katedry DAMU (napr. Výtvarníci Ilda a Jiří Pitre, herci Anjela a Ján Čisárik, Josef Borek, Vratislav Schilder, Svetlana Bouzková. V tomto období bol tiež angažovaný talentovaný amatérsky bábkar Karel Karas.) Inscenácia Radosti sa stávala komediálnejšia, dravejšia a akčnejšia. V sedemdesiatych rokoch (riaditeľom LDR bol od r. 1969 hudobný skladateľ Dr. Ladislav Štancl), formuloval novonastupujúci režisér a dramaturg Pavel Vašíček už svoju "vstupnú" inscenáciu Brdečková Raže kúzelníka - 1970 program magického realizmu, ktorým zúročil všetok doterajší umelecký potenciál súboru: kultivovanosť, lyrickosť, ale aj zmysel pre humor - to všetko spojené s dokonalou animáciou bábky. Práve on tiež v čase svojho pôsobenia v Radosti začal zaraďovať do repertoáru inscenácie pre mládež a dospelé publikum. V sedemdesiatych rokoch mal súbor (z bábkarskej katedry DAMU prišla Lída Janků, z brnianskej konzervatória napr. Eva Jurůjová, Zdeněk Ševčík, Kateřina Rakovčíková) na čele s P. Vašíčkom na svojom konte na jednej strane znamenité poetické inscenácie pre deti - napr. Karafiátová chrobáčika - 1970, Speranského Krásu nevídanú - 1974, alebo Hrubínův Špalíček - 1979 a okrem nich pôsobivá groteskné podobenstvo Ghelderodeho slepci, Dürrenmattova dvojníka, Gogoľova Nosa - 1971 či Lorcových nekresaných bábok - 1973, určených dospelým.

Na dva roky (1988 - 1990) bolo divadlo včlenené do administratívne vytvoreného komplexu "Brnenská divadla".

V polovici deväťdesiatych rokov prichádza súčasný riaditeľ a umelecký šéf Divadla Radosť, režisér Vlastimil Peška. Preberá a dôsledne rozvíja program repertoáru pre všetky vekové kategórie divákov, dramaturgiu orientuje na adaptácie klasických rozprávok pre najmenších, kľúčových diel slovenskej i svetovej literatúry a vlastné dramatickú tvorbu. V zhode so svojím programom hudobne zábavného divadla konštituoval súbor spevácky a inštrumentálne znamenite disponovaný a schopný zvládnuť širokú škálu výrazových prostriedkov.


Vďaka kvalitám súboru bolo možné v poslednom období realizovať aj veľmi ambiciózny projekty, ako je napr. Komická opera J. Kompita Princezná Sylvestrie (2004), muzikál Maľované na skle E. Brylla - K. Gärtnerové (2008), scenár V. Pešky Beatles, aneb Žltá ponorka (2008 a 20014), Brdečková Komédiu Limonádový Joe (2012), dramatizácii románu K. Poláčka Bolo nás päť, či dokonca inscenovať Mozartovu Čarovnú flautu v transkripcii hudby i libretá V. Pešo (2014). Od roku 2015 je na repertoári divadla aj dramatizácia Malého princa Antoina de Saint Exupéryho, či od r. 2017 Shakespearova komédia Veselé panie windsorské. Divadlo Radosť má každú sezónu na repertoáru cca. 30 inscenácií pre široký okruh publika - od hier pre najmenšie deti, divákov školského veku, až k inscenáciám pre mládež a dospelé publikum. Detailné členenie aktuálneho repertoáru nájdu záujemcovia na internetovej stránke divadla (www.divadlo-radost.cz). Okrem veľkej scény (kapacita 220 miest) sa niektoré inscenácie hrajú na Malej scéne, alebo v komornom priestore Múzea bábok, kde mala v júni 2017 premiéru inscenácie Špalíčku Františka Hrubína, v réžii novo angažovaného režiséra Michala Sopúch. Riaditeľ Vlastimil Peška bol tiež iniciátorom rozsiahlej prestavby všetkých priestorov pôvodného pôsobiska Divadla Radosť. Stanovený cieľ sa podarilo uskutočniť - vznikol moderný divadelný priestor s niekoľkými variantmi pre rôznorodé inscenácie, vrátane letné scény a tiež tzv. Múzea bábok - Čarovného sveta animácie, priestoru, kde sa pravidelne obmieňajú výstavy bábok z depozitára divadla a prezentácia tvorby spolupracujúcich výtvarníkov.

Kľúčové slová
divadlo

Top