Vodrážka Jaroslav (1894 - 1984)

obrázok

Typ autority
Ilustrátor, grafik, maliar, spisovateľ, výtvarný pedagóg

Životopis
Študoval v Prahe na umeleckopriemyselnej škole. V štúdiu pokračoval na Akadémii výtvarných umení. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil v Benešove, v Tábore, v Martine a na Štátnej grafickej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Na začiatku učiteľského pôsobenia v Martine na podnet matičného tajomníka Štefana Krčméryho spolupracoval s Maticou slovenskou pri úprave kníh a časopisov (detský časopis Včielka a Slniečko). Táto činnosť ho povzbudila k vlastnej literárnej tvorbe. Je autorom kreslených seriálov o Zajkovi Bojkovi, ku ktorým text napísal Jozef Cíger Hronský, detského seriálu Piráti, rozprávkovej grotesky O strašiakovi. V češtine vydal tri detské knihy, ktoré vyšli aj v slovenčine (Rozprávky o zvieratkách, Šleptáčik, Čože-kdeže?). Po dvadsaťročnej odmlke napísal rozprávkovú knihu Macko Mrmláč valachom a knihu o českom maliarovi a ilustrátorovi Mánesovou stopou. Autobiografický charakter má kniha spomienkových čŕt, esejí a listov Bolo-nebolo. Počas pôsobenia v Martine sa okrem pedagogickej práce zúčastňoval na organizovaní kultúrneho a spoločenského života, pomáhal pri založení bábkového divadla a zbieral tiež etnografický materiál.

Odkazy

Knihy (22)


Top