Bc. Válek Igor (1967)

obrázok

Pôsobnosť
Martin

Typ autority
Vydavateľ, Básnik, publicista, vydavateľ

Životopis
Absolvoval bakalárske štúdium publicistiky na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1987 pracuje v Matici slovenskej, v súčasnosti je šéfredaktorom magazínu Slovensko, ktorý prezentuje Slovákom žijúcim v zahraničí zaujímavosti a pozoruhodnosti ich vlasti. Okrem poézie píše tiež knižky pre deti. Napísal dve knihy povestí: Povesti o slovenských riekach a Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. Knižkou Nebojsa! a iné HOROR rozprávky pokračuje v sprístupňovaní literárneho odkazu Pavla Dobšinského súčasným generáciám, ktorému sa venuje už niekoľko rokov. Igor Válek spracoval tiež Malý lexikón literárnych diel i Malý lexikón kultúrnych pamiatok.

Odkazy


Top