Cyklochodník Dubová

Pešo, Cyklo, In-Line / Cyklochodník Dubová


Úsek cyklotrasy vybudovaný v miestnej časti Floreát spája administratívnu zónu, kde sú lokalizované viaceré úrady /ObÚ, Polícia, Daňový úrad/ s postupne budovanou zónou rekreácie a športu v južnej časti mesta popri toku Dubovej, kde sa okrem hotelov Máj, Sĺňava, Zimného štadióna objavila nová hala pre bowling, tenisový areál, buduje sa areál športu pre telesne postihnutých občanov a je plánovaný ďalší úsek cyklotrasy so zastaveniami pre pohybové aktivity seniorov, ekologickým náučným chodníkom a objektom cykloservisu s občerstvením.

Samotný úsek vedie obytnou zónou rodinných domov, meria cca 2,3 km. Kopíruje vodný tok nížinného charakteru s pomerne výrazným zahĺbením, preto je na viacerých miestach sprístupnený schodiskom alebo zatrávnenou cestou a preklenutý novým dreveným premostením. K prechodu na druhú stranu je často využívané „brodisko“, široký drevený rošt s odpočinkovými lavicami vo svahu, kde sa sústreďujú najmä deti pri hrách s vodou alebo je verejnosťou využívané na stolovanie prírodného charakteru. V tomto úseku bola tiež prevedená technická úprava toku, ktorú navrhli hydrológovia - striedavo boli k brehom navŕšené kamenné nahádzky s výsadbou vodných rastlín, aby zrýchlili a čistili vodu.

Cyklotrasa spĺňa potreby pre pohyb bicyklov i korčuliarov, nespôsobuje kolízie s chodcami, ktorí sú nasmerovaní do vedľajšieho pruhu. Pohyb psov je povolený bez vodítka na protiľahlom brehu, po celej dĺžke sú osadené lavičky, cyklostojany, osvetlenie a odpadkové koše. V najbližších rokoch sa očakáva postupné zatienenie trasy korunami dubovej aleje, ktorá bola v počte vyše sto kusov založená po oboch stranách chodníka. Jeho existencia umožňuje bezproblémový pohyb chodcov aj športovcov bez kontaktu s automobilovou dopravou naprieč mestom v príjemnom prostredí s možnosťou zastavenia a odpočinku. Význam tejto trasy stúpol jej prepojením s cyklotrasou na brehoch nádrže Sĺňava a ďalej stúpne spojením s každým ďalším úsekom mesta smerom na sever a ďalej do krajiny k pohoriu CHKO Malé Karpaty, Čachtickému hradu alebo považskej cyklomagistrále.


Top