Kolookruh Sĺňava

Pešo, Cyklo, In-Line / Kolookruh Sĺňava


Myšlienka vybudovania relaxačného okruhu pre peších, kolieskových korčuliarov a cyklistov okolo vodnej nádrže Sĺňava  na rieke Váh sa zrodila v roku 2000 v neziskovej organizácii ProPolis. Voľba padla na túto lokalitu preto, lebo  pohľad z koruny hrádze na okolitú prírodu - na hladinu vodnej plochy, siluetu hôr a zvyšky okolitých lužných lesov  -po takomto využití priamo volali. Okrem toho Sĺňava ako chránený areál je dočasným alebo trvalým domovom mnohých druhov vtáctva, ktoré svojou prítomnosťou umocňujú príťažlivosť krajiny.
Ľudí okolo ProPolisu inšpirovali aj príklady zo zahraničia, ktoré ukazujú, ako sa dá vhodne využívať prírodný potenciál na vytváranie príťažlivých miest pre aktívny odpočinok a rekreáciu. Lenže v Piešťanoch nie je veľa stavieb, ktoré by vznikli vďaka iniciatíve občianskych aktivít, preto sa našlo dosť skeptikov, ktorí nedávali zámeru vybudovať Kolookruh veľké šance na úspech. A naozaj, bolo treba prekonať množstvo prekážok, kým sa veci začali hýbať. 

Realizáciu projektu sa ProPolis snažil riešiť v úzkej spolupráci s Mestom Piešťany a Slovenským vodohospodárskym podnikom, odštepným závodom Piešťany, bez ktorých by dielo nemohlo vzniknúť. Ďalším dôležitým momentom bolo rešpektovanie zásady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa zohľadnilo už pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

Dielo ešte zďaleka nie je hotové, ale 1., 3. a 4. úsek v úhrnnej dĺžke takmer 5 km sú už verejnosti sprístupnené. Zjednodušene povedané, je to celá pravá strana nábrežia Váhu a jazera – od Krajinského mosta až po hať Drahovce.
Z tohto investične náročného zámeru sa podarilo prestavať už takmer 550 tis. €. N. o. ProPolis pritom prispela čiastkou vyše 33 tis. €, predovšetkým vďaka podpore občanov a firiem, ktorí každoročne nasmerovali zákonom povolené 2% dane z príjmu na výstavbu tohto diela a ďalšie aktivity v rámci trvalo udržateľného rozvoja. 

Dopravná štúdia a dopravný prieskum upozornili na skutočnosť, že by bolo rizikom nechať vedľa seba na korune hrádze pohybovať sa korčuliarov, ktorí sú podľa zákona posudzovaní ako peší,  a cyklistov. Preto sa musela na inkriminovaných úsekoch vytvoriť v berme medzi korunou hrádze a tokom rieky, ktorá sa prehradením mení na jazero, nová komunikácia pre cyklistov. Práve oni  budú mať  možnosť už od jari si vyskúšať novovybudovaný 1. úsek medzi Krajinským mostom a Lodenicou.

Všetci, ktorí okolo tohto projektu pracujú, veria, že sa postupne podarí prefinancovať aj  ďalšie úseky 11 950 m dlhej trasy Kolookruhu. Piešťany by tak získali novú možnosť športového a rekreačného vyžitia pre deti, mládež, ako aj ostatné vekové kategórie v jedinečnom prírodnom prostredí. Realizácia tohto diela ukazuje, že občianske aktivity v našom regióne môžu stavať nielen cesty, ale zároveň získavať sebavedomie a budovať si vlastnú tradíciu.


Top