Bohoslužby

Služby / Bohoslužby


Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Teplická ulica

Pracovné dni a Sobota:
6.00 h, 8.00 h, 18.30 h

Nedeľa:
6.30h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 18.30 h

VEĽKÁ NOC 2018

Zelený štvrtok
18.30 h - večerná sv. omša na Pamiatku slávenia Pánovej večere

Veľký piatok
17.00 h - obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
- po obradoch tichá adorácia do 20.00 h

Biela sobota
8.00 h - modlitba ranných chvál
- po ranných chválach do 19.00 h - úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
19.30 h - Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 18.30 h

Veľkonočný pondelok
6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 18.30 h


Farský kostol sv. Štefana

Štefánikova ulica

Pracovné dni a Sobota:
6.30 h, 18.00 h

Nedeľa:
6.30 h, 7.30 h, 9.00 h

VEĽKÁ NOC 2018

Zelený štvrtok
18.00 h - večerná sv. omša na Pamiatku Pánovej večere
- po sv. omši tichá adorácia do 20.00 h
 
Veľký piatok
8.30 h - liturgická modlitba
9.00 - dramatizovaná krížová cesta
15.00 h - obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
 
Biela sobota
8.00 h - vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone a liturgická modlitba ranných chvál
- po ranných chválach úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
18.00 h - ukončenie adorácie spojené s modlitbou vešpier
19.30 h - Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
6.30 h, 7.30 h, 9.00 h

Veľkonočný pondelok
6.30 h, 7.30 h, 9.00 h


Farský kostol Sv. Cyrila a Metoda

Nitrianska ulica

Pracovné dni a Sobota:
7.00 h, 18.00 h

Nedeľa:
7.30 h, 10.30 h, 18.00 h

Svätá omša pre deti: každý piatok o 18.00 h (okrem letných prázdnin)

VEĽKÁ NOC 2018

Zelený štvrtok
18.00 h - večerná sv. omša na Pamiatku slávenia Pánovej večere
- po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.00 h

Veľký piatok
15.00 h - obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
- po obradoch tichá adorácia do 19.30 h
- 19.30 h - krížová cesta od farského kostola na Červenú vežu

Biela sobota
8.30 h - modlitba ranných chvál
po ranných chválach úcta Kristovi ležiaceho v hrobe a poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
19.15 h - ukončenie adorácie spojené s modlitbou vešpier
19.30 h - Veľkonočná vigília a obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa
7.30 h, 10.30 h, 18.00 h

Veľkonočný pondelok
7.30 h, 10.30 h, 18.00 h


Kaplnka Božského srdca Ježišovho

pri Kolonádovom moste

Pracovné dni:
16.15 h

Sobota:
16.15 h - latinská

Nedeľa:
9.00 h


Evanjelický kostol

Služby Božie Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku Piešťany
Pod Párovcami (pri Mestskom parku)

Pracovné dni:
Streda o 17.00 h (okrem letných prázdnin)

Nedeľa:
9.30 h

VEĽKÁ NOC 2018

Zelený štvrtok
17.00 h - Spoveď a Večera Pánova

Veľký piatok
9.30 h - Služby Božie, Spoveď a Večera Pánova

Veľkonočná nedeľa
9.30 h - Služby Božie

Veľkonočný pondelok
9.30 h - Služby Božie, Spoveď a Večera Pánova


Spoločenstvo PRÍSTAV Piešťany

Apoštolská cirkev, zborová stanica
Zavretý kút (SEV Zrnko)

Piatok:
detský klub Pltník
17.00 h

Nedeľa:
9.30 h


Pravoslávna cirkevná obec Piešťany

Kukučínova ulica

Pravoslávne bohoslužby podľa programu: http://pn1.cerkov.sk/?page_id=8


Top