VITAJTE V NAŠOM SVETE VII.

obrázok
7. ročníkom projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE chceme prispieť k integrácií znevýhodnených skupín medzi majoritnú časť populácie a zároveň prispieť k dialógu v oblasti tolerancie a inakosti prostredníctvom rôznorodých, netradičných a interaktívnych kultúrno-vzdelávacích aktivít, medzi ktoré patria prezentácie kníh, zážitkové čítania, besedy s autormi, ktorí vo svojich knihách prezentujú inakosť, tvorivé dielne, workshopy, dramaterapie, arteterapie, predstavenia divadelných súborov i prehliadky tvorivosti handicapovaných.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Termín realizácie projektu: máj - december 2019

Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Dátum: 10. 05. 2019

Top