Kultúra a zábava

Voľný čas / Kultúra a zábava


Mesto Piešťany každoročne priláka stovky návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za rekreáciou a oddychom. To, čo robí toto mesto atraktívnym, však nie je len jeho poloha, príjemné podnebie, nádherné parky, ale aj bohatý kultúrny a spoločenský život, ktorý dotvára charakter kúpeľného mesta. Počas celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Konajú sa tu hudobné festivaly, filmové prehliadky, súťaže rozhlasových hier, v posledných rokoch je čoraz bohatšia ponuka koncertov či výstav výtvarného umenia. Počas letnej sezóny ožívajú terasy, hudobné pavilóny i pešia zóna hudbou a tancom rôznych žánrov, pouličnými divadlami, výstavami, ukážkami ľudových remesiel a kultúry. Okrem kultúrnych podujatí v meste je možné navštíviť aj rôzne atrakcie a zaujímavé miesta v jeho okolí.


Balneologické múzeum Imricha Wintera

Beethovenova 5, Piešťany, tel.: 033 / 772 28 75
www.balneomuzeum.sk, balneomuzeum@zupa-tt.sk

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa špecializuje na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj na históriu regiónu Piešťan. Jeho súčasťou je aj historická expozícia vo Vile Dr. Lisku a Pamätná izba Ivana Krasku. Okrem stálych expozícií realizuje Balneologické múzeum i rozsiahlu výstavnú a vydavateľskú činnosť. V roku 2010 bola sprístupnená nová archeologická expozícia v hlavnej budove múzea.

Ukázať na mape


Dom umenia Piešťany

Nábrežie I. Krasku 1, Piešťany, tel.: 033 / 762 55 71
www.domumenia-piestany.sk, dom-umenia@slovanet.sk

Dom umenia je dejiskom koncertného života, ale aj ďalších rozmanitých kultúrno-spoločenských aktivít: divadla, filmu, televíznych show, kongresov, výstav a pod. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí Piešťanské randezvous a Piešťanský festival.

Ukázať na mape


Kursalon - Kúpeľná dvorana

Beethovenova 5, Piešťany
tel.: 0911 032 725 (bar), 033 / 775 73 51 (prevádzkar), 0911 068 938 (manažér prevádzky)
www.kursalon.sk, kursalon@kursalon.sk

Historická budova s terasou v mestskom parku, kde sa odohráva množstvo kultúrno-spoločenských podujatí - koncerty, tanečné večery, výstavy, divadelné predstavenia a pod. Veľká sála je zdobená štyrmi veľkoformátovými reprodukciami historických fotografií zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, realizovanými fotografom Fedorom Nemcom. Kursalon zároveň funguje ako miesto stretnutí Piešťanského fotoklubu, ktorý už niekoľko rokov organizuje podujatie Park foto Piešťany. Súčasťou priestorov Kursalonu sa stala aj Art Jazz Gallery, pôvodne sídliaca na pešej zóne.

Ukázať na mape


Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19, Piešťany, tel.: 033 / 772 59 82
www.kniznica.sk, info@kniznica.sk

Okrem základných knižničných, informačných a výpožičných služieb pôsobí ako komunitné centrum - organizuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu (besedy, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenia...). Je známa svojimi projektovými programami, ktoré sú orientované na podporu čítania detí a mládeže i celoživotného vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie projekty Mestskej knižnice patrí Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

Ukázať na mape


Piešťanské informačné centrum

Pribinova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 96 21, 033 / 771 96 22
www.pic-piestany.sk, info@pic-piestany.sk

Stredisko mestskej knižnice, ktoré poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta okrem širokého spektra informačných služieb aj možnosť kultúrneho zážitku v podobe rôznych podujatí - besied s cestovateľmi, prezentácií kníh, výstav a pod.

Ukázať na mape


Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

A. Dubčeka 27, Piešťany, tel.: 033 / 772 59 25
www.msks-piestany.sk, msks@msks-piestany.sk

Kultúrna inštitúcia, ktorej poslaním je organizovanie kultúrno-výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanské hody a iné.

Ukázať na mape


Kultúrne a spoločenské centrum Fontána

Beethovenova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 89 90, 033 / 771 89 92
www.fontana-piestany.sk, kino@fontana-piestany.sk, valo@fontana-piestany.sk

Okrem viacúčelovej kinosály sa tu nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných výtvarných umelcov. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí Socha piešťanských parkov.

Ukázať na mape


Vojenské historické múzeum

Žilinská cesta 6545, Piešťany, tel.: 033 / 791 38 04
www.vhu.sk, vhmpiestany@vhu.sk

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.

Ukázať na mape


Elektrárňa Piešťany

Staničná 51, Piešťany
www.elektrarnapiestany-zse.sk

Moderné hands-on-science centrum vzniklo rozsiahlou rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky − objektu bývalej obecnej dieselovej elektrárne. Kultúrno-vzdelávacie centrum dáva návštevníkom možnosť invenčnou a kreatívnou formou zoznámiť sa so zákonitosťami vedy a techniky. Poskytuje aj priestory pre výstavy, koncerty, konferencie a iné podujatia.

Ukázať na mape

Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu

Dolná 80/41, Krakovany, tel.: 0903 933 243
www.zakrakovskubranu.sk, zakrakovskubranu@centrum.sk

Celá expozícia múzea dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradia, ktoré sa v minulosti používali pri obrábaní pôdy, spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác.

Ukázať na mape


Classic Car Museum

Na výhone 338, Moravany nad Váhom, tel.: 0905 722 290
www.vcc-piestany.sk, oldtimer@hornak.sk

Stála výstava vozidiel - veteránov s možnosťou prenájmu alebo vyhliadkovej jazdy v okolí.

Ukázať na mape


Park miniatúr

Podolie (areál ZŠ), tel.: 032 / 743 75 05, 0903 206 632
www.parkminiatur.sk, info@parkminiatur.sk

Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1:50. V jeho areáli si môžete pozrieť modely hradov, zámkov a drevených kostolíkov.

Ukázať na mape


Top