Elena Nittnausová Miloslava Salanciová: OBIDVE

Od 2. do 30.mája predstavuje Dom umenia Piešťany  diela Eleny Nittnausovej a Miloslavy Salanciovej. Obe umelkyne sú absolventkami Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby. Sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií, tiež lektorovali učebnice výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl. Predstavujú diela, ktoré sú zhmotnením hudby a zvukov. Inšpiráciu čerpali zo živého počúvania a nahrávok, ktoré im niektorí hudobní skladatelia a interpreti občas sami pošlú. Sú tu aj diela, ktoré zachytávajú pocity a zážitky z navštívených miest rôznych plenérov.

Top