Festival Zázračný oriešok sa otvára!

Festival Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe,  otvoríme po 11-krát v pondelok 28. septembra v piešťanskej knižnici. Na svojich divákov, poslucháčov, čitateľov sa tešia významní spisovatelia, ilustrátori, herci, rozhlasoví tvorcovia a vydavatelia. Hneď ráno, v pondelok o 10.00 h v mestskej knižnici, je pre deti pripravené slávnostné otvorenie festivalu pod názvom Poďme spolu do rozprávky. Moderátorkou sa stane postavička z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná. Tá nikdy neprečítala knižku a vôbec nerozumie, na čo sú také zbytočnosti. O festivale tiež nikdy nepočula. Hosťami podujatia budú autori ceny Zázračný oriešok a vizuálu festivalu ilustrátori Katka Ilkovičová (Zázračný oriešok 2018) a Juraj Martiška (Zázračný oriešok 2020), spisovatelia Ján Uličiansky a Peter Karpisnký, herečka Lucia Hurajová.

Top