Jóga/Yoga

Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne. Cvičenie  jogy v Piešťanoch ponúka aj Ensana Balnea Palace Health Spa Hotel ****, to najbližšie je už v piatok 12. júla o 16.30 h.

Top