Ľ. Winter a Kolonádový most

Prednáška riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera PhDr. Vladimíra Krupu o minulosti Kolonádového mosta v spojitosti s budovateľom piešťanských kúpeľov Ľudovítom Winterom spojená s premietaním fotografií a diskusiou sa bude konať v stredu 28. septembra o 18.00 h na Kolonádovom moste pri Piešťanskom informačnom centre. Podujatie sa koná pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Srdečne Vás pozývame!

Top