Martin Činovský LXX

Zriedkavá a zároveň mimoriadna výstava z tvorby svetovo rešpektovanej umeleckej osobnosti sa koná v Dome umenia. Príležitosť pre tých, ktorí chcú poznať i obdivovať. Využiť možnosť stretnutia s výtvarným umelcom, ktorého tvorba reprezentuje Slovensko všade. Skutočne na celom svete.

Martin Činovsky. Absolvent ateliéru kultového umelca Albína Brunovského má dnes ten istý prívlastok. Vďaka výnimočnej kreativite v známkovej tvorbe, v miniatúre, ktorej dal osobitý charakter a kvalitu. Potvrdzujú to mnohé najvyššie ceny v celosvetových súťažiach. Martin tiež vytvoril krásne kolekcie grafických diel, maľuje obrazy, je rešpektovaným vysokoškolským pedagógom i organizátorom umeleckého diania. Výstava bude prístupná verejnosti do 2.apríla.

Top