Menej kosenia a fontány bez vody

Súčasná neprajná situácia s názvom COVID-19 prinútila aj Mesto Piešťany pristúpiť k ekonomickým opatreniam s prihliadnutím na úsporné opatrenia.

Následky spojené s mimoriadnou situáciou sa dotknú aj údržby mesta, o ktorú sa starajú Služby mesta Piešťany. Straty v ekonomike mesta sa pripíšu aj na veci, na ktoré sme boli počas roku v našom meste zvyknutí, boli pre nás úplne bežné, alebo na veci, ktoré nám spríjemňovali prechádzky mestom.

Budeme si, žiaľ, musieť zvyknúť na zníženie počtu kosení trávnych porastov, menej vysadených letničkových záhonov, alebo na obmedzenie zametania ulíc a chodníkov. Úsporné opatrenia sa dotknú aj ručného čistenia mesta, vývozu uličných smetných košov (netýka sa to komunálneho odpadu), ohrozená je aj likvidácia čiernych skládok. S úsporou financií sa počíta tiež pri čistení kanalizačných vpustí alebo opráv strojov a techniky.

Fontány, ktoré sú príjemným skrášlením každého mesta, nášho nevynímajúc, takisto pocítia dopady krízy. Mnohé zo sedemnástich fontán, ktoré dodávajú mestu jedinečnú atmosféru, oživené v tejto sezóne nebudú, vrátane čiernej fontány na Námestí slobody. Fontána Páv zostane v tomto roku menej atraktívna, než sme boli v minulosti zvyknutí. Prevádzkové náklady na údržbu, opravy alebo čistenie fontán v minulosti predstavovali náklady vo výške desiatok tisíc eur a vyžadovali takmer dennú starostlivosť a údržbu.

V neposlednom rade je ohrozené sprevádzkovanie ľadovej plochy a vianočnej výzdoby v meste. Dúfame, že mimoriadne opatrenia spojené s epidémiou, ako aj sám koronavírus budú čoskoro minulosťou. Veríme, že život v meste a v spoločnosti bude čoskoro v normále a takéto opatrenia viac nebudeme potrebovať.

Zdroj: Mesto Piešťany / Martin Ričány

Top