Mestské autobusy od 1. júna v plnom režime

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku a v dôsledku usmernenia Vlády SR k opätovnému obnoveniu školského vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ Mesto Piešťany oznamuje, že s platnosťou od pondelka 1. júna 2020 bude prevádzka mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch prevádzkovaná v plnom režime podľa schválených cestovných poriadkov na rok 2020, t. j. v režime školského vyučovania.

Doprava bude naďalej prebiehať za dodržania všetkých opatrení chrániacich zdravie vodičov a cestujúcich. Cestujúci v MAD musia mať prekrytie úst a tváre (dýchacích ciest).

Zdroj: MsÚ Piešťany

Top