Obraz normalizácie

Srdečne vás pozývame na otvorenie novej kolektívnej výstavy štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov - Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša, ktorá nesie názov Obraz normalizácie - československá dokumentárna fotografia po r. 1968. Výstava je malou vizuálnou sondou do obdobia vpádu okupačných vojsk na územie Československa v roku 1968, ktorý vyústil do obdobia normalizácie. Keď sa konsolidovala moc komunistov, došlo k potlačeniu demokratizačných a reformných procesov v spoločnosti, čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Každý z fotografov zachytil toto obdobie jedinečným spôsobom, s vlastným chápaním a vnímaním tohto neslobodného sveta.

Výstava je realizovaná v spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o. a jej kurátorkou je Bohunka Koklesová.

Vernisáž výstavy za účasti tvorcov Petra Procházku a Juraja Bartoša sa bude konať v stredu 21. augusta 2019 o 17.30 h v priestoroch Piešťanského informačného centra.

Vystavené diela budete mať možnosť vidieť až do 22. septembra 2019.

Top