Okno do spomienky

Srdečne Vás pozývame na nádhernú výstavu fajansy s názvom Okno do spomienky. Kolekciu - celú zbierku už nežijúceho piešťanského zberateľa Kornela Duffeka,  tvorí 230 kusov artefaktov, pričom väčšinu z nich tvoria džbány, až 112 kusov. Najstarší kus je z roku 1797, ďalšie sú datované do roku 1810, do 20. rokov 19. storočia. Niektoré džbány okrem vročenia nesú aj meno majiteľa. V súbore sú 30 kusmi zastúpené misy a misky. Sú zdobené rôznymi motívmi - predovšetkým motívmi rastlín a kvetov a v malom množstve figurálnymi či architektonickými. Výstavu môžete navštíviť do 10. marca v expozícii Vila Dr. Liska.

Top