Otvorenie kúpeľov pre klientov s predpísanou a schválenou kúpeľnou liečbou

Od 4. mája 2020 budú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. opäť zabezpečovať kúpeľnú starostlivosť. Avšak, nástup na kúpeľný pobyt je možný len pre klientov, ktorí majú lekárom predpísaný a zdravotnou poisťovňou schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť.

Kúpeľná liečba bude poskytovaná za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Vstup do kúpeľných hotelov budú mať len ubytovaní klienti, sprevádzanie rodinnými príslušníkmi počas nástupu na pobyt teda nebude povolené. Pri príjme bude klientom meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom, v prípade telesnej teploty do 37°C bude nasledovať skríning formou dotazníka a rýchleho skríningového testu z kvapky krvi z prsta. V prípade nameranej hodnoty telesnej teploty 38°C a viac nebude klient ďalej vyšetrovaný. V prípade nameranej hodnoty telesnej teploty 37,1 °C až 37,9 °C bude meranie zopakované v priebehu 5 minút. V prípade akéhokoľvek pozitívneho výsledku rýchleho skríningového testu nebude pacient prijatý na kúpeľnú liečbu. Za skríningový test na COVID-19 bude každému testovanému klientovi účtovaný poplatok 20,- EUR.

Až po absolvovaní vstupného príjmového skríningu s negatívnou anamnézou, hodnotami telesnej teploty pod 37°C a negatívnym výsledkom rýchleho testu na COVID-19 bude klientovi umožnené pristúpiť k registrácii na pobyt v príslušnom kúpeľnom hoteli.

Prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia sa budú vzťahovať na celú dobu pobytu a okrem iného zahŕňajú i odporúčanie klientom, aby počas pobytu neopúšťali Kúpeľný ostrov, ako aj zákaz prijímania akýchkoľvek návštev.

Všetky potrebné informácie ohľadne opatrení nájdete na oficiálnom webe Kúpeľov Piešťany.

Top