PF 2021

Kolektív Piešťanského informačného centra Vám praje v novom roku 2021 všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa šťastia a mnoho osobných i pracovných úspechov .

Top