Posledné zbohom Kornelovi Duffekovi

V piatok, 26. januára 2018, nás navždy opustil pán Kornel Duffek, významný kultúrny pracovník, hudobný pedagóg, propagátor kultúrneho a historického diania v Piešťanoch, zberateľ, spoluautor viacerých publikácií a propagačných materiálov, dlhoročný šéfredaktor Revue Piešťany.

Bol zanietený ochranca prírody, dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie pri MsZ, významný spolupracovník Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra. Avšak predovšetkým to bol skvelý a výnimočný človek.

Jeho život a práca pre mesto Piešťany je podrobne zaznamenaná v našej databáze osobností tu.

Posledná rozlúčka s pánom Duffekom bude v utorok 30. januára 2018 o 14.30 h na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Česť jeho pamiatke!

Top