Slovenský knižný dizajn

Rok 2021 bol Ministerstvom kultúry vyhlásený za Rok slovenského dizajnu. Naša knižnica si preto “posvietila” na knižný dizajn prostredníctvom dvoch výstav. Tá prvá predstavuje prácu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Druhá, realizovaná v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu, prezentuje súčasný knižný dizajn na Slovensku. Viac o výstavách, ako aj o práci knižného dizajnéra sa dozviete na komentovanej prehliadke, ktorej realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Zaži knihu.

Všetky online prehliadky výstav nájdete na:

Top