Služby mesta Piešťany uvoľňujú opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Služby mesta Piešťany na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany zo dňa 19. mája 2020 otvárajú:

- všetky vonkajšie športoviská, ktoré môžu fungovať bez ohľadu na druh športu (nohejbal, florbal, basketbal, futbal, ...)

- verejné toalety na Nálepkovej ulici pri trhovisku Centrum

- všetky predajné stánky na mestských trhoviskách (jednosmerná prevádzka s riadeným vstupom zostáva v platnosti)

Opatrenia vzťahujúce sa k detským ihriskám ostávajú nezmenené. Otvorené sú detské ihriská: Valová, sídlisko Vodárenská, Prednádražie, Park - Kino, Pentagon, sídlisko Juh, Žihadielko, Trajanáčik, A. Trajan - Kaufland, Kocurice, Nikola Tesla.

Otváracia doba ihriska je od 10.00 do 21.00 h. V čase od 6.00 do 10.00 h prebieha dezinfekcia a čistenie ihriska. V tomto čase je zakázané vstupovať do priestoru detského ihriska.

Naďalej je potrebné dodržiavať nariadené hygienické opatrenia: umývanie rúk, príp. ich dezinfekcia (vlastná), používať prekrytie tváre (rúško, respirátor, ...) v interiéroch, v exteriéri nie je potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

Zdroj: Služby mesta Piešťany

 

 

Top