Socha Ľudovíta Wintera v medzinárodnej súťaži

Projekt Socha Ľudovíta Wintera je jedným z mála slovenských zástupcov medzi projektami premien verejných priestorov v Českej a Slovenskej republike s názvom Má vlast cestami proměn - Příběhy domova. Výstavu, ktorá je do 20. júna 2020 prístupná na pražskom Vyšehrade, prezentujú informačné panely, ktoré prostredníctvom fotografií a príbehov dokumentujú stav pred rekonštrukciou a po nej. Po tomto termíne výstava putuje po regiónoch. Do súťaže je zaradených 118 premien, ktoré boli zrealizované v roku 2019.

Zdroj: Mesto Piešťany

Top