Zapojte sa do fotosúťaže na tému Sloboda

Sloboda je slovo s veľkým obsahom. Každý z nás vidí a chápe slobodu v rôznych súvislostiach. Najviac si ju uvedomujeme v kontraste s neprávosťou, s pocitom obmedzovania, nátlaku, nemožnosti výberu, závislosti na niekom alebo na niečom. Slobodu žijeme v našich mikrosvetoch, avšak so slovom sloboda narábame často ako s niečim, čo tu bolo od nepamäti. Slobodu považujeme za bežnú vec, ktorá je však stále veľmi krehká, a preto je potrebné si ju nielen chrániť, ale aj šíriť ďalej. I keď väčšina našich obyvateľov slobodu žije, stále sú medzi nami aj takí, ktorí po nej túžia. Preto majme oči otvorené, zaujímajme sa o okolie a nedopusťme násiliu a neprávosti ovládnuť naše mysle a srdcia.

Ako vnímate slobodu Vy? Kedy je pre Vás sloboda viditeľná až hmatateľná? Veríme, že sa Vám podarí fotoaparátom zachytiť atmosféru a obraz slobody, ktorú podčiarknete výstižným názvom. Do fotosúťaže sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.ocamistefanika.sk do 30. 9. 2018.

Vyhodnocovanie a výber fotografií sa realizuje odbornou komisiou, 3 najlepší autori si odnesú zaujímavé ceny. Prihlásené fotografie je tiež možné hodnotiť online na web stránke, pričom fotografii s najvyšším počtom hlasov sa udeľuje osobitná cena. Pre viac informácií navštívte stránku www.ocamistefanika.sk

Fotosúťaž je súčasťou pripravovaného kultúrneho podujatia "Očami M. R. Štefánika", ktoré sa bude konať dňa 27. 10. 2018 v Elektrárni Piešťany.

Fotografie budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí porota, bude vystavených na podujatí "Očami M. R. Štefánika". Z nich určí porota tri víťazné fotografie v postupnosti 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Mená výhercov budú zverejnené na kultúrnom podujatí a takisto budú zverejnené na webovej stránke podujatia.

On-line hlasovanie za najlepšiu fotografiu v súťaži "Sloboda" bude ukončené dňa 26. 10. 2018 o 24:00 h. Výsledky hlasovania budú taktiež prezentované dňa 27. 10. 2018 na kultúrnom podujatí "Očami M. R. Štefánika".

Zdroj a foto: tlačová správa organizátora

Top