ThDr. Medek Milan (1927 - 2012)

Figur

Datum und Geburtsort
01. 11. 1927, Bojná

Datum und Sterbeort
05. 01. 2012, Topoľčany

Wirkungsbereich
Piešťany, Tesárske Mlyňany, Komjatice, Šaštín, Banská Štiavnica, Bratislava, Trnava, Topoľčany

Type of authority
Dekan rímskokatolíckeho farského úradu v Piešťanoch, čestný občan Piešťan.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)

Biographie
Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1951. Pôsobil ako kaplán v Tesárskych Mlyňanoch, Komjaticiach, Šaštíne a Banskej Štiavnici. Bol vicerektorom a neskôr prefektom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Od roku 1964 do roku 1983 zastával funkciu administrátora farnosti v Piešťanoch a zaslúžil sa o rozvoj duchovného života v meste. V rokoch 1983 až 1990 bol riaditeľom Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Po odchode do dôchodku odišiel do Topoľčian. Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bolo udelené dňa 24.10.1997. Zomrel 5. januára 2012 v Topoľčanoch.


Top