Uhrovský hrad

Figur

Entstehungsdatum
pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293

Adresse
Uhrovské Podhradie,
Uhrovské Podhradie

Beschreibung
Pomerne zachovaná zrúcanina na zalesnenom bralnom kopci (591 m) Strážovských vrchov, v katastri obce Uhrovské Podhradie (okres Bánovce nad Bebravou), prístupná z obce zelenou turistickou značenou trasou.
Pôvodne románsky hrad akiste vznikol ako stredisko panstva krátko po polovici 13. storočia. Jeho nezvyčajnú dispozíciu hraničovala hradba s trojuholníkovou vežou v jednom rohu, so vstupnou bránou v druhom uhle a s kaplnkou, ktorú pristavali k palácu na nádvorí v treťom kúte. Po prechodnej uzurpácii hradu Matúšom Čákom v r. 1295 - 1321 pevnosť v roku 1389 získal Stibor zo Stiboríc a z Beckova, ktorý severozápadnú časť nádvoria obohatil o nový gotický palác.
Po dlhších majetkoprávnych sporoch okolo polovice 16. storočia Uhrovec, rozšírený o dolné nádvorie, v roku 1555 získali do dedičného vlastníctva Zayovci. Predhradie, kam ústil prístupový most postavená na pilieroch, posilnili dvojicou okružných nárožných bášt a celý objekt obliekli do renesančného šatu.
Hrad, ktorý sa pre svoju odľahlú polohu nikdy nedostal do centra väčších bojových akcii, po presídlení Zayovcov do kaštieľa v Uhrovci pokojne dožíval starobu a pomaly pustol.
Historka hrade :
Pod Uhrovcom sa na brehu potoka zjavila záľaha Turkov. Odvážna hradná pani do mrákavy vypustila strelu a číra voda Radiše zmútnela agovou krvou. Na mostíku, kde Turek zahynul, od tých čias sa zjavujú krvavé škvrny.
Exteriér:
Najstaršie hradné stavby sa sústredili okolo trojuholníkového nádvoria na vybiehajúcom skalnom ostrohu. Nádvorie bolo sprístupnené bránou, ktorú chránila veža. K mohutnému románskemu palácu, ktorý dominoval priestoru, pristavili hradnú kaplnku a vysunuli ju na okraj strmého brala.
Opevnenie ako aj základnú románsku dispozíciu nezotrel ani ďaľší čulý stavebný ruch v nasledovných storočiach. V 14.storočí postavil Stibor na severozápadnej strane nádvoria nový gotický palác.
Ďaľší majitelia Zayovci posilnili v 16.storočí dolné nádvorie dvojicou okrúhlych nárožných bášt, čím ho premenili na predhradie, ktoré sa stalo ťažiskom obrany. Nachádzali sa tu aj hospodárske budovy hradu. Sem ústil aj prístupový most na pilieroch, vedúci nad terénnou priehlbňou, využitou na obranu.


Top