Ursiny Dávid (1978)

Type of authority
Illustrator

Biographie
Na Vysokej škole výtvarných umení vyštudoval Ateliér ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Je ilustrátorom niekoľkých kníh s príbehmi a rozprávkami z rôznych národov. Už na VŠVU sa jeho program prelínal a bol spätý s kulturologickými a religionistickými záujmami. Siahal po knihách, ktoré reprezentovali jednotlivé kultúry - fínsky epos Kalevala, Slovenské rozprávky a i.
Podľa jeho slov bola vlastná tvorba ilustrácií k indickej posvätnej knihe Bhagavadgítá pre neho prelomová, pretože predstavovala výraznejší posun smerom k nájdeniu vlastného výtvarného prejavu. K jeho ranej tvorbe patria aj ilustrácie z čias štúdia - Starý a Nový zákon Biblie.
Z ilustrátorskej tvorby: Zázračný džbán. Indické rozprávky (Petrus, 2021), Strom života. Rozprávky Veľkej Amazónie (Petrus, 2020), Rozprávky starých Slovákov (Tatran, 2018), Pohádky vánočního zvonku (Albatros, 2012), Panna z jabĺčka (Buvik, 2012), Príbehy zo Sumhuramu (Marenčin PT, 2010).

Links


Top