Gärtner Peter

Type of authority
Author, bábkoherec, lektor

Biographie
Peter Gärtner sa venuje storytellingu či rozprávaniu príbehov v rôznych podobách. Svoje príbehy prezentuje viacerými spôsobmi - vo forme kníh, bábkového divadla či stand-upu a o teórii rozprávania tiež prednáša.
Tvorí aj pre film, rozhlas a televíziu. Rozprávanie príbehov chápe ako remeslo, ale aj ako jedinečný spôsob sebarealizácie a vyjadrenia svojho pohľadu na svet.

Links

Knihy (10)


Top