Vzájomná ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky

Veranstaltungsart
Diskussion

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
17. 09. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

VeranstalterMesto Piešťany
Piešťanské informačné centrum

Beschreibung
Beseda s Petrom Klučkom, národným cyklokoordinátorom Slovenska, MDVSR.


Top