Ivan Stodola

Veranstaltungsart
Ausstellung

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
20. 11. 2020 - 15. 12. 2020 | Piešťanské informačné centrum
01. 02. 2021 - 19. 02. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany

VeranstalterMestská knižnica mesta Piešťany

Co-organizerPiešťanské informačné centrum
Divadelný ústav Bratislava

Funded Events:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Beschreibung
Výstava venovaná významnému slovenskému dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorého hry mali celoslovenský ohlas. Výstava zachytáva významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách.

V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava. Kurátor výstavy: Martin Timko
Podujatie projektu Zaži knihu.


Top