Danica Pišteková| Crinolinelogy

Veranstaltungsart
Ausstellung

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
13. 08. 2021 - 03. 10. 2021 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (Galéria MÓLO, Kolonádový most)

VeranstalterMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Beschreibung
Novootvorená Galéria MÓLO Mestského kultúrneho strediska uvádza výstavný projekt architektky Danice Pištekovej s názvom Crinolinelogy. Výstava potrvá od 13. augusta do 3. októbra 2021 a prezentuje mäkké, plastické umenie autorky, ktorá pracuje s textilom ako architektonickým prvkom. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 13. augusta o 18:00 hodine v priestoroch Galérie MÓLO na Kolonádovom moste, ktorá plní funkciu priehľadného výkladu súčasného umenia a prináša umelecký zážitok návštevníkom mesta, ktorí prechádzajú okolo.
Bližšie informácie:
„Krinolína je fenomén, ktorý je dôležité preskúmať. Avšak, nie len v dejinách odievania!
V minulosti totiž plnila množstvo funkcií: tvorila siluetu, zvýrazňovala krivky, vizuálne reprezentovala, upravovala držanie tela, zabezpečovala odstup, ukrývala to čo bolo treba ukryť, znepríjemňovala sedenie i státie a ďalšie dôležité veci.
Dnes však spoločnosť na opodstatnenie tohto nesmierne významného prvku odevu pomaly zabudla. Preto je potrebné rozvíjať odbor krinolinológie (ang. Crinolinelogy).
Našim cieľom je venovať sa tejto oblasti vo výskumnej i osvetovej činnosti, aby sa nasledujúce generácie mohli pozerať na krinolínu ako na niečo, čo našej dobe prinieslo lepšiu budúcnosť.
Práve výstava architektky Danice Pištekovej na Kolonádovom moste v Piešťanoch je dôležitým príspevkom v relatívne mladej vednej disciplíne. Na krinolínu prináša nový pohľad, cez prizmu architektúry, dizajnu a dokonca i ochrany pamiatok.
Nie je snáď lepšie fórum, na ktorom by mohli byť najnovšie postrehy súčasnej krinolinológie reflektované.“ informuje kurátor výstavy Adrián Kobetič.


Top