Kde bolo, tam nebolo

Figur

Veranstaltungsart
Wettbewerb, für Kinder

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
27. 01. 2023 - 31. 03. 2023 Trnavský samosprávny kraj

VeranstalterMestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: :
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Poď z ulice do knižnice VIII.

Beschreibung
Regionálna výtvarná súťaž pre deti materských škôl pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej.

Téma súťaže:
Ľubovoľnou technikou stvárniť rozprávku spisovateľky Kristy Bendovej podľa vlastného výberu.

Výtvarné techniky súťažných prác:
Ľubovoľná technika (napr. maľba, kresba, grafika, tuš, kombinovaná technika).

Formát súťažných prác:
v rozsahu A4 až A2

Súťažné kategórie:
1. kategória – jednotlivci
2. kategória – skupiny

Podmienky súťaže:
Jeden autor môže do súťaže poslať iba jednu výtvarnú prácu. Stierateľný materiál je potrebné zafixovať, aby nedošlo k prípadnému znehodnoteniu práce. Formáty A3 / A2 neznehodnocovať prelomením. Prácu označte na zadnej strane s uvedením súťažnej kategórie, názvu rozprávky, mena a priezviska dieťaťa, veku dieťaťa, názvu a adresy predškolského zariadenia, mena a kontaktu (e-mail, telefón) na pedagóga. So súťažnou prácou doručte aj podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov pedagóga a tiež súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov žiaka.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 27. januára 2023
Uzávierka súťaže: 31. marca 2023
Vyhlásenie výsledkov: máj 2023

Zverejnenie výsledkov súťaže:
Výtvarné práce vyhodnotí odborná porota. Víťazné výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.

Výtvarné práce prosíme priniesť osobne do knižnice, prípadne zaslať poštou na adresu Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany, najneskôr do 31. marca 2023. Obálku označte názvom „Kde bolo, tam nebolo“.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na telefónne čísla 033 / 772 59 82, 0917 565 991, píšte na e-mailovú adresu: kultura@kniznica.sk


Top