Alfons Mucha: Kvetinové svety

Figur

Veranstaltungsart
Ausstellung

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
10. 05. 2023 - 31. 10. 2023 Ensana Napoleon II.

VeranstalterSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Beschreibung
Výstava Alfons Mucha: Kvetinové svety bude prebiehať v novovytvorenej výstavnej sieni priamo v srdci Kúpeľného ostrova v budove Napoleon II. Výstava Alfons Mucha Kvetinové svety predstaví na 4 miestach spolu 118 diel Alfonsa Muchu, ktoré doplnia fotografie fasád secesných domov profesora Petra Schuberta ako ďalší dôkaz inšpirácie tvorby Alfonsa Muchu. Veľký dôraz kladieme na kontakt so študentmi a deťmi. Súčasťou výstavy budú skriptá pre učiteľov o živote, diele a dobe, v ktorej Alfons Mucha žil. Pre deti budú pripravené jednoduché omaľovánky a hra o umení.
Alfons Maria Mucha (1860 – 1939), český maliar, grafik a návrhár, najvýznamnejšia česká maliarska osobnosť európskej secesie a jedna z určujúcich osobností českého maliarstva. Majster secesného štýlu Mucha navštívil Piešťany v čase, keď už bol známym maliarom. Do slávnych kúpeľov, kde sa schádzala smotánka z celého sveta, prišiel Alfons Mucha oddychovať. Počas ozdravného pobytu tu aj pracoval. Práve v Piešťanoch vznikli skice k jeho dielu Slovanská epopeja z dejín Slovanov. Alfons Mucha chodil do Piešťan opakovane a rád.Verejnosti bude prístupná denne okrem pondelku od 11.00 do 19.00 h. Výstavu organizuje Nadace Mucha na čele s predsedom správnej rady Johnom Muchom, vnukom Alfonsa Muchu a Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Vstupenky možno zakúpiť na https://www.inviton.eu/e-14191/vystava-alfons-mucha-kvetinove-svety

Related actions


Top