Od škriatka k permoníkovi

Figur

Veranstaltungsart
Ausstellung

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
04. 07. 2023 - 24. 07. 2023 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

VeranstalterPiešťanské informačné centrum, Mestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: :
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Beschreibung
Výstava vychádza z autorkinej tvorby na tému škriatkovia. Prezentuje ilustrácie zo svojej autorskej knihy Medená krajina, ktorá tento rok vyšla vo vydavateľstve Matica slovenská. Je inšpirovaná baníckou obcou Špania dolina, kde ilustrátorka pôsobí ako riaditeľka Historickej školy prof. Jozefa Mistríka. Píše v nej o špaňodolinskom poklade a o tom, ako sa z lesného škriatka stal permoník. Na ďalších obrazoch objavíme škriatka Teofila, ktorého výtvarníčka stvárnila pre časopis Včielka k príbehom O škriatkovi Teofilovi. Súčasťou výstavy je aj samostatný obraz väčšieho formátu s názvom Babie leto, ktorý vznikol v roku 2009 a je súčasťou autorkinej bohatej voľnej tvorby.
O knihe Medená krajina a permoníkoch:
Jestvovanie permoníkov, spojené najmä s banskými oblasťami Slovenska, bolo opradené mnohými rozprávaniami a povesťami. Lesný škriatok Špančo na svojej dobrodružnej ceste za poznaním a za premenou na permoníka spolu s múdrym potkanom Pištom odkrývajú mnoho zázrakov: vstupovanie baníkov do šácht s vtáčikom v klietke a sledovanie utekajúcich potkanov, medené koláče, cementačnú vodu, kneplovanú čipku, Historickú školu prof. Jozefa Mistríka, Múzeum medi, Barborskú cestu, kamene, symbolizujúce priateľstvo a po celoročne konajúcich dobrých skutkoch premenu škriatka na permoníka s čarovnou mocou.
Katarína Lucinkiewiczová tvoí svoje ilustrácie predovšetkým kresbou a maľbou. Veľkou mierou používa ceruzky, pastelky a fixky, ktorými dokáže vyčarovať veľmi jemné línie. Často výtvarné techniky kombinuje a v tvorbe sa obracia aj na koláž. Časti obrázkov vypĺňa rôznymi výstrižkami, čo dodáva dielam náboj a originalitu. Jej postavičky sú ľúbivé a tešia čitateľov veľkými očami a jedinečnými výrazmi. Autorka výborne vystihuje pohyb a jednotlivé pózy hrdinov, ktorým vymyslela subtílne telíčka s drobnými rukami a nohami ideálnymi pre škriatkov.
Katarína Lucinkiewiczová (PaedDr., PhD.) sa narodila v roku 1963 v Martine. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde na Pedagogickej fakulte vyštudovala odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk. Od roku 1989 do roku 2016 pôsobila na Katedre Výtvarnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. Ako výtvarná pedagogička sa venovala handicapovaným ľuďom, je spoluzakladateľkou Divadla z Pasáže (1990). Vytvorila taktilnú knihu pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči ,,O nezbednej Alici“ (2005). Aktívne spolupracovala s profesionálnym Bábkovým divadlom na Rázcestí (1999 – 2007). V Medzinárodnom dome pre deti – Bibiane v Bratislave bola spoluautorkou výtvarno – hudobného projektu ,,Odkliata hudba“ (2000). V spolupráci s mestom Banská Bystrica a Umeleckou agentúrou Mana, navrhla drevený orloj ,,Anjeli“, ktorý je každoročne v čase Vianoc umiestnený na mestských hradbách Barbakanu v Banskej Bystrici. Vytvorila ilustrácie do učebnice hudobnej výchovy pre 2.,3.,4. a 5. ročník ZŠ a do detského časopisu Včielka. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline. Realizuje špaňodolinské tradície ako papierové hračky a papierový Betlehem a pripravuje zážitkové podujatia pre návštevníkov školy. V roku 2022 jej vo vydavateľstve Matica slovenská vyšla autorská kniha Medená krajina taktiež inšpirovaná touto malebnou baníckou osadou. Rozpráva o špaňodolinskom poklade a o tom, ako sa z lesného škriatka stal permoník. Autorka tvorí v oblasti kresby, maľby, knižnej ilustrácie a textilu (batika, patchwork). Vedie umelecké výtvarné workshopy doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.
Knižnica pripravuje sprievodné podujatie s besedou a workshopom v prítomnosti autorky pod názvom Škriatok z Medenej krajiny.


Top