Janovic Tomáš (1937)

Figur

Datum und Geburtsort
22. 05. 1937, Bratislava

Wirkungsbereich
Bratislava

Type of authority
Spisovateľ, novinár, textár, básnik, scenárista

Biographie
Vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč. Od roku 1991 sa venuje profesionálne literárnej tvorbe. Je autorom mnohých rozhlasových, televíznych, divadelných hier a autor poézie a prózy pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. Z bohatej tvorby pre deti vyberáme: Drevený tato a jeho rozprávkové varechy, Jeleňvízor, Kto sa nehrá, z kola von, Do Tramtárie, Drevený tato, Pinkanie, Ukradni tri vajcia. Nedávno mu vyšla knižka Zažmúr očká s ilustráciami Márie Nerádovej.
Za svoju tvorbu získal mnoho významných ocenení vydavateľstiev, Cenu Dominika Tatarku, zápis na Čestnú listinu IBBY či H. Ch. Andersena, Cenu Trojruža. Začiatkom roku 2017 mu prezident SR Andrej Kiska udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Links

Knihy (43)

Awards
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
Cena Dominika Tatarku
Cena Trojruža
Čestná listina H. Ch. Andersena
Čestná listina IBBY
Cena Zväzu slovenských spisovateľov
Cena vydavateľstva Mladé letá

Top