Details - Piešťanské informačné centrumZuzana Ondrejková #tulavetopanky

Figur

Veranstaltungsart
Ausstellung

Datum und Uhrzeit der Unternehmen und Veranstaltungplatz
06. 09. 2020 - 27. 09. 2020 | Flatgallery Piešťany

VeranstalterFlatgallery Piešťany

Beschreibung
Výstava akvarelov, skíc a fotografií z pracovných a súkromných ciest po historických mestách UNESCA v Európe.

Zuzana Ondrejková (*1986) je absolventka doktorského štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Už od raných študentských čias prejavovala nadanie a záujem o výtvarnú tvorbu predovšetkým v kresbe a maľbe, ktorú zároveň využívala aj vo svojich kreatívnych architektonických návrhoch. Počas štúdia sa zamerala na historickú architektúru no predovšetkým na jej odbornú obnovu a rekonštrukciu. Všetky tieto získané vedomosti a skúsenosti zdatne dodnes využíva priamo v praxi ako riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR. V rámci svojej pracovnej náplne pomerne často navštevuje medzinárodné konferencie doma i v zahraničí, čo jej umožňuje venovať sa svojej záľube; skicám a akvarelom priamo vyhotovených v rámci týchto pracovných ciest v historických lokalitách. Jej vzdušné a pastelové akvarely dokonale zachytávajú veduty významných historických miest/lokalít a takýmto klasickým maliarskym spôsobom zachytávania reality priamo v plenéry, vytvára tak originálny záznam spomienky na neopakovateľnú a jedinečnú atmosféru s odkazom na naše dejiny i bohaté kultúrne dedičstvo Európy, ktoré by sme si mali vážiť a chrániť.

Výstava je súčasťou celonárodného projektu "Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2020", ktoré sa slávnostne otvoria v Dome Umenia v Piešťanoch počas 8. septembra 2020.