Digitálna kronika

Digitálna kronika


 • Spoznajme sa trochu inak

  Projekt sa zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie a integráciu rôznorodých znevýhodnených skupín v našom regióne, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr (rómskej,...
  zobraziť celý článok
 • Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

  Vďaka projektu Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania sme obnovili knižničný fond titulmi v súlade s požiadavkami a potrebami celého spektra našich čitateľov, ktoré pozostáva zo všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov Piešťan a...
  zobraziť celý článok
 • Poď z ulice do knižnice VIII.

  Ôsmy ročník projektu Poď z ulice do knižnice si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže, získanie nových čitateľov rôzneho veku z radov širokej verejnosti, vzbudenie a podporenie záujmu o čítanie u našich...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XV.

  XV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ prinesie v roku 2023 festivalové podujatia odzrkadľujúce dianie v českej a slovenskej literatúre, kultúre a umení. Česká kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života v našom kúpeľnom meste a spolupráca českých...
  zobraziť celý článok
 • Zaži knihu v roku 2023

  Naša knižnica využíva knihu ako prostriedok na vzdelávanie i prezentáciu kultúry, umenia a histórie domácich aj zahraničných osobností, pričom si všíma predovšetkým rodný slovenský jazyk a súčasne kultúru inojazyčnú, predovšetkým českú.\n\nS cieľom...
  zobraziť celý článok
 • Slovenská detská literatúra v Prahe

  Festivalom Slovenská detská literatúra v Prahe nadväzujeme na ročníky predchádzajúceho festivalu zameraného na propagáciu slovenskej detskej literatúry v ČR, ktoré boli prerušené pandémiou koronavírusu. \n\nŠkolákom, pedagógom a širokej českej...
  zobraziť celý článok
 • Knižnica ako tretie miesto

  Piešťanská knižnica sa počas svojej existencie vypracovala na inštitúciu, ktorej funkcia sa z tradičnej a konzervatívnej posunula na dynamickú a modernú, ponúkajúcu čitateľom a návštevníkom spojenie kultúry s umením. Stala sa z nej Galéria kníh -...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XIV.

  V roku 2022 realizujeme už XIV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ. Aktivitami tohto festivalu, venovaného českej a slovenskej tvorbe, chceme podporiť vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny prezentáciou hodnotných diel českých autorov....
  zobraziť celý článok
 • Cesta za poznaním

  Projekt Cesta za poznaním, ktorý knižnica realizuje od apríla do októbra 2022, je zameraný na spoznávanie regiónu a významných osobností, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj. Prostredníctvom kultúrnych a zábavno-náučných aktivít nadväzujeme na učebné...
  zobraziť celý článok
 • Túlavá knižnica aj v roku 2022

  Pre mesto, občanov i návštevníkov domácich i zahraničných je dôležité, aby najmä v letných mesiacoch mesto – centrum mesta ponúkalo prostredníctvom kultúrnych subjektov na území mesta množstvo atraktívnych kultúrnych aktivít, festivalov, koncertov,...
  zobraziť celý článok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 110 z celkového počtu 398

Top