Announcement's detail - Piešťanské informačné centrumALOJZ KLIMO - GEOMETRIA A KONŠTRUKTIVIZMUS

Alojz Klimo nepatrí medzi výtvarníkov, ktorých možno jednoducho zaradiť do kunsthistorických pojmov, schém a kategórií. Jeho diela sa pohybujú na rozhraní geometrie a expresívnosti, nemá žiadnu domácu, a dokonca ani zahraničnú, umeleckú analógiu. Na výstave vo výstavnej sieni Fontána sa predstaví výber toho najlepšieho, čo ponúka zbierka Artcapital, kde je Alojz Klimo zastúpený veľmi kvalitnou vzorkou jeho umeleckého prejavu. Navyše je to jeho prvá samostatná výstava v jeho rodnom meste Piešťany. Výstavu môžete navštíviť do 30.júna.