Čítame cez web

Mestská knižnica v Piešťanoch si počas obdobia, v ktorom je pre verejnosť zatvorená, pripravila pre deti projekt s názvom Čítame cez web. Prostredníctvom webových videí (dramatizovaných čítaní, tvorivých dielní, hravých kvízov) prezentujú detskú literatúru, autorov literárnych textov a ilustrácií, a tak hravo dopĺňajú vedomosti detí v oblasti literatúry. Týmto spôsobom Mestská knižnica reaguje na momentálnu situáciu, počas ktorej sa deti musia vzdelávať iba z domu, nemôžu navštevovať knižnicu a požičať si knižky.

Cieľom projektu je nielen výchova k čítaniu, ale aj rozšírenie možností pozitívneho trávenia voľného času.Týmto hravým spôsobom pre deti a rodičov pripravili rozprávkové príbehy významných slovenských spisovateľov Pavla Dobšinského, Márie Rázusovej-Martákovej, Márie Ďuríčkovej, Ľudmily Podjavorinskej, Jozefa Cígera Hronského, Jána Uličianskeho, Daniela Heviera a ďalších.

Videá sú dostupné na webovej stránke knižnice (www.kniznica.sk) a na Facebooku (www.facebook.com/kniznica.sk).

Top