Announcement's detail - Piešťanské informačné centrumHať Drahovce opäť otvorená

Po dlhých mesiacoch revíznych prác Vám s radosťou oznamujeme, že od dnešného dňa ( 1.8.2022 ), je prejazd haťou Drahovce umožnený denne v zmysle pôvodného časového harmonogramu.

Júl - August:
pondelok - piatok: 15.00 - 20.00 h
sobota - nedeľa: 09.00 - 20.00 h

September:
pondelok - piatok: 15.00 - 19.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 19.00 h

Október:
pondelok - piatok: 15.00 - 18.00 h
sobota - nedeľa: 10.00 - 18.00 h

Na hati sa aktuálne inštaluje nový kamerový systém, preto je na mieste zvýšená opatrnosť pri jej prejazde.

Ďakujeme, že ste to vydržali a prajeme Vám ešte veľa šťastných kilometrov do ukončenia cyklistickej sezóny!

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik