Hať Drahovce otvorená od 1. mája

Od 1. mája si môžete vychutnať kolookruh Sĺňava v plnom rozsahu. Hať Drahovce bude otvorená, prevádzkovú dobu nájdete tu. Ľudia by sa mali vopred oboznámiť s pravidlami prejazdu areálom hate. Musia rešpektovať vyznačenú trasu a nepohybovať sa mimo nej. V období pandémie ochorenia Covid-19 je nutné dodržiavať aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Aktuálne medzi ne patria zachovávanie odstupov (minimálne 2 metre) a pohyb na verejnosti výhradne s prekrytím úst a nosa. Prejazd má byť plynulý, bez zastavení a v primeraných rozostupoch - s rešpektom a zvýšenou ohľaduplnosťou voči ostatným užívateľom cyklotrasy. Vjazd do areálu je zakázaný osobe, ktorej bolo potvrdené ochorenie na COVID, s teplotou vyššou ako 37,5 °C, s príznakmi respiračného ochorenia ako je kašeľ, dýchavičnosť, ktorej bola nariadená karanténa. Hovorca SPV  dodal, že porušenie prevádzkového poriadku, ktoré bude predstavovať bezpečnostné riziko prevádzky vodnej stavby,  môže viesť k uzatvoreniu areálu.

 

Zdroj: Zpiestan.sk

Top