História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom Slovan

V roku 2022 sa v spolupráci SLK Piešťany, a.s., Mesta Piešťany a dobrovoľníkov, podarilo realizovať práce I. etapy obnovy fontány pred hotelom SLOVAN. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 usporiada Občianske združenie Piešťanská rozvojová iniciativa v spolupráci s partnermi a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch, prednášku riaditeľa Balneologického múzea Piešťany PhDr. Vladimíra Krupu „HISTÓRIA A PREMENY HOTELA SLOVAN a FONTÁNY PRED HOTELOM SLOVAN“. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, dňa 22.septembra 2022 od 19:00 h v revitalizovanom parčíku pred hotelom SLOVAN. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční prednáška v Mestskej knižnici Piešťany, Školská ulica 19, 921 01 Piešťany. Výbor Občianskeho združenia Piešťanská rozvojová iniciativa srdečne pozýva na prednášku širokú i odbornú verejnosť.

Top