Monitorovanie búrok pomocou meteorologických družíc

Vo štvrtok 11. júla 2019 navštívi Piešťanské informačné centrum RNDr. Ján Kaňák, ktorý bude viesť prednášku na tému Monitorovanie búrok pomocou meteorologických družíc. Venovať sa bude predovšetkým prínosu novej generácie družíc, ktoré budú poskytovať operatívne údaje s vysokou časovou frekvenciou a s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením. Podujatie je realizované v spolupráci so Seniorským parlamentom mesta Piešťany a začína o 17.30 h. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás!

Top