Piešťany sa pripravujú na Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Tohtoročným hosťujúcim mestom podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva bude mesto Piešťany. Slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční dňa 8. septembra 2020 v Dome umenia Piešťany. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) je medzinárodné podujatie, v rámci ktorého sa každoročne v septembri koná až 50 000 akcii v 50 štátoch Európy. Organizácia DEKD sa koná pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Témou tohtoročných Dní je motto "Minulosť vzdeláva".

Základným cieľom DEKD na Slovensku je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok "v inom svetle", organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Hlavným koordinátorom projektu DEKD je Ministerstvo kultúry SR.

Ak priebeh epidémie koronavírusu a s ním spojené uvoľňovanie opatrení bude priaznivé, čaká nás v závere leta množstvo kultúrnych podujatí a sprievodných akcií. Napriek odloženým akciám z leta sa budeme môcť tešiť na skutočne bohatý program v septembri.

Uvedieme aspoň niektoré z nich. Svoje výrobky budú na Kúpeľnom ostrove po dvanásty krát prezentovať remeselníci na podujatí Tradičné ľudové umelecké remeslá. Dom umenia otvorí 65. ročník Music Festival Piešťany, druhý najstarší hudobný festival na Slovensku. V tomto kultúrnom stánku sa bude konať tiež medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý patrí medzi najväčšie filmové podujatia na Slovensku. Počas šiestich dní prinesie do viacerých piešťanských kinosál množstvo kvalitných filmov.

K tradičným septembrovým podujatiam v našom meste patrí medzinárodná súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, vyvrcholením ktorej je Kvetinové korzo, alegorický kvetinový sprievod ulicami v centre mesta, ale aj výstava fotografií v mestskom parku Park Foto.

Na Kúpeľnom ostrove sa bude konať Paráda - prvý bezbariérový festival, v ktorom sa rodičia s deťmi môžu oboznámiť s paralympijskými športami.

Množstvo podujatí pripravuje aj Balneologické múzeum Imricha Wintera, ktoré v priestoroch Kúpeľnej dvorany, vo vile Dr. Lisku, Pamätnej izbe Ivana Krasku ponúkne návštevníkom pestrý program.

Zaujímavé workshopy a prehliadky pre deti a ich rodičov pripraví vo svojich priestoroch aj Elektrárňa Piešťany.

Obohatením programovej ponuky bude určite aj festival Zázračný oriešok, ktorý pripravuje Mestská knižnica v Piešťanoch.

Výnimočné zážitky by si mali návštevníci počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Piešťanoch odniesť z prehliadok bežne neprístupných miest a objektov. Veľkým lákadlom by mali byť prehliadky na miestach, do ktorých sa ľudia zvyčajne nedostanú, napr. vo vybraných priestoroch kúpeľných objektov, v sakrálnych pamiatkach, pri prehliadke cintorínov alebo v objektoch pamätihodností mesta Piešťany.

Súčasťou bohatého programu v meste budú tiež semináre, prednášky, workshopy pre deti a dospelých. Podrobný program bude postupne zverejnený.

Zdroj: MsÚ Piešťany / Martin Ričány

Top