Reframing possibilities

Poznáte Vitrínky? Pouličná galéria Vitrínky prezentuje prácu súčasných slovenských fotografov. Do 31. januára 2021 si výstavu Reframing possibilities, ktorej autorkou je Kvet Nguyen, môže pozrieť každý, kto prechádza okolo kultúrno-kreatívneho centra Arta. Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) sa narodila v roku 1995 na Slovensku, jej rodičia pochádzajú z Vietnamu. Nedávno absolvovala bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Východisko jej dlhodobej motivácie bolo založené na post-koloniálnej teórii Stuarta Halla. Tu prvýkrát nachádza mnohé perspektívy histórie, ktoré potrebujú byť odhalené. Vo svojich prácach pokračuje v súlade s témou migrácie a znovu-objavuje predstavy o nedefinovanej národnosti seba a svojich rodičov, ako aj o hybridnom pocite niekam patriť v post-migračnom svete. Kurátorom Vitrínok je Tomáš Werner. Výstava je prístupná nepretržite na Kollárovej ulici v Piešťanoch.

Top