Tu a teraz. Súčasný český komiks

Výstavu desiatich osobností českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí, ponúka svojim návštevníkom Mestská knižnica mesta Piešťany do konca januára 2023.
V textovej časti sa zoznámite s tvorbou a najsilnejšími príbehmi vybraných autorov. V obrazovom pandáne spoznáte ich umelecké štýly, expresivitu línií, farebnosť, figuralitu ako aj celkovú kompozíciu kresieb. Cez vybrané ukážky tvorby si urobíte prehľad toho, čo ponúka súčasná česká komiksová tvorba a v knižnici či kníhkupectve už budete zorientovaní.
Projekt voľne nadväzuje na predošlú modulárnu výstavu Medzitým na inom mieste - storočie českého komiksu. Výstavu dopĺňajú vybrané knižné publikácie.

Top